Berpuasa di Bulan Ramadhan

Keagungan Puasa Ramadhan

[1] KEDUDUKAN SHAUM RAMADHAN

“Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada dengan suatu amalan yang lebih Aku cintai daripada dengan menunaikan kewajiban yang Aku bebankan kepadanya…”

Kewajiban Bagi Kaum yang Beriman

Allah ta’ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.” (Qs. Al-Baqarah [2]: 183)

Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, “Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam. Inilah kedudukannya (yang mulia) di dalam agama Islam. Hukumnya adalah wajib berdasarkan ijma’/kesepakatan kaum muslimin karena Al-Kitab dan As-Sunnah menunjukkan demikian.” (Syarh Riyadhush Shalihin, 3/380)

Ketika menjelaskan ayat di atas beliau mengatakan, “Allah mengarahkan pembicaraannya (di dalam ayat ini, pen) kepada orang-orang yang beriman. Sebab puasa Ramadhan merupakan bagian dari konsekuensi keimanan. Dan dengan menjalankan puasa Ramadhan akan bertambah sempurna keimanan seseorang. Dan juga karena dengan meninggalkan puasa Ramadhan akan mengurangi keimanan. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang meninggalkan puasa karena meremehkannya atau malas, apakah dia kafir atau tidak? Namun pendapat yang benar menyatakan bahwa orang ini tidak kafir. Sebab tidaklah seseorang dikafirkan karena meninggalkan salah satu rukun Islam selain dua kalimat syahadat dan shalat.” (Syarh Riyadhush Shalihin, 3/380-381)

Menunaikan kewajiban merupakan ibadah yang sangat utama, karena kewajiban merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda membawakan firman Allah ta’ala (dalam hadits qudsi),

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

“Dan tidaklah hamba-Ku mendekatkan diri kepada dengan suatu amalan yang lebih Aku cintai daripada dengan menunaikan kewajiban yang Aku bebankan kepadanya…” (HR. Bukhari [6502] dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu)

An-Nawawi mengatakan, “Di dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa mengerjakan kewajiban lebih utama daripada mengerjakan amalan yang sunnah.” (Syarh Arba’in li An-Nawawi yang dicetak dalam Ad-Durrah As-Salafiyah, hal. 265)

Syaikh As-Sa’di juga mengatakan, “Di dalam hadits ini terdapat pokok yang sangat agung yaitu kewajiban harus didahulukan sebelum perkara-perkara yang sunnah. Dan ia juga menunjukkan bahwa amal yang wajib itu lebih dicintai Allah dan lebih banyak pahalanya.” (Bahjat Al-Qulub Al-Abrar, hal. 116)

Al-Hafizh mengatakan, “Dari sini dapat dipetik pelajaran bahwasanya menunaikan kewajiban-kewajiban merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah.” (Fath Al-Bari, 11/388)

Syaikh Prof. Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizhahullah mengatakan, “Amal-amal wajib lebih utama daripada amal-amal sunnah. Menunaikan amal yang wajib lebih dicintai Allah daripada menunaikan amal yang sunnah. Ini merupakan pokok agung dalam ajaran agama yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syari’at dan ditetapkan pula oleh para ulama salaf.” Kemudian beliau menyebutkan hadits di atas. Setelah itu beliau mengatakan, “Maka hadits ini memberikan penunjukan yang sangat gamblang bahwa amal-amal wajib lebih mulia dan lebih dicintai Allah daripada amal-amal sunnah.” Kemudian beliau menukil ucapan Al-Hafizh Ibnu Hajar di atas (lihat Tajrid Al-Ittiba’ fi Bayan Tafadhul Al-A’maal, hal. 34)

[2] KEUTAMAAN SHAUM

“Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi…”

Menghapuskan Dosa-Dosa

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa yang puasa Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhari [38, 1901, 2014] dan Muslim [760] dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu’anhu)

Yang dimaksud dengan iman di sini adalah meyakini wajibnya puasa yang dia lakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengharapkan pahala/ihtisab adalah keinginan mendapatkan balasan pahala dari Allah ta’ala (Fath Al-Bari, 4/136)

An-Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang populer di kalangan para ulama ahli fikih menyatakan bahwa dosa-dosa yang terampuni dengan melakukan puasa Ramadhan itu adalah dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar (lihat Al-Minhaj, 4/76). Hal itu sebagaimana tercantum dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu’anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

“Shalat lima waktu. Ibadah Jum’at yang satu dengan ibadah jum’at berikutnya. Puasa Ramadhan yang satu dengan puasa Ramadhan berikutnya. Itu semua merupakan penghapus dosa antara keduanya, selama dosa-dosa besar dijauhi.” (HR. Muslim [233])

Di dalam kitab Shahihnya, Bukhari membuat sebuah bab yang berjudul ‘Shalat lima waktu sebagai penghapus dosa’ kemudian beliau menyebutkan hadits yang senada, dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu Nabi bersabda,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا

“Bagaimana menurut kalian kalau seandainya ada sebuah sungai di depan pintu rumah kalian dan dia mandi di sana sehari lima kali. Apakah masih ada sisa kotoran yang ditinggalkan olehnya?” Para sahabat menjawab, “Tentu saja tidak ada lagi kotoran yang masih ditingalkan olehnya.” Maka beliau bersabda, “Demikian itulah perumpamaan shalat lima waktu dapat menghapuskan dosa-dosa.” (HR. Bukhari [528] dan Muslim [667])

Ibnu Hajar mengatakan, “Zahir hadits ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini lebih luas daripada dosa kecil maupun dosa besar. Akan tetapi Ibnu Baththal mengatakan, ‘Dari hadits ini diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan adalah khusus dosa-dosa kecil saja, sebab Nabi menyerupakan dosa itu dengan kotoran yang menempel di tubuh. Sedangkan kotoran yang menempel di tubuh jelas lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan bekas luka ataupun kotoran-kotoran manusia.’”

Meskipun demikian, Ibnu Hajar membantah ucapan Ibnu Baththal ini dengan menyatakan bahwa yang dimaksud oleh hadits bukanlah kotoran ringan yang sekedar menempel di badan, namun yang dimaksudkan adalah kotoran berat yang benar-benar sudah melekat di badan. Penafsiran ini didukung oleh bunyi riwayat lainnya yang dibawakan oleh Al-Bazzar dan Ath-Thabrani dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri dengan sanad la ba’sa bihi yang secara tegas menyebutkan hal itu.

Oleh sebab itulah Al-Qurthubi mengatakan, “Zahir hadits ini menunjukkan bahwa melakukan shalat lima waktu itulah yang menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa, akan tetapi makna ini janggal. Namun terdapat hadits lain yang diriwayatkan sebelumnya oleh Muslim dari penuturan Al-Alla’ dari Abu Hurairah secara marfu’ Nabi bersabda, ‘Shalat yang lima waktu adalah penghapus dosa di antara shalat-shalat tersebut selama dosa-dosa besar dijauhi.’ Berdasarkan dalil yang muqayyad (khusus) ini maka hadits lain yang muthlaq (umum) harus diartikan kepada makna ini.” (lihat Fath Al-Bari, 2/15)

Hadits-hadits yang menyebutkan tentang penghapusan dosa karena amal kebaikan di atas sesuai dengan kandungan firman Allah ta’ala,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

“Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa.” (Qs. Huud [11]: 114)

Ibnu Katsir mengatakan, “Allah menyatakan bahwa mengerjakan amal-amal kebaikan akan dapat menghapuskan dosa-dosa di masa silam…” (Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim, 4/247). Syaikh As-Sa’di menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di dalam ayat di atas adalah dosa-dosa kecil (Taisir Al-Karim Ar-Rahman, hal. 391)

Sebagaimana Allah juga menjadikan tindakan menjauhi dosa-dosa besar sebagai sebab dihapuskannya dosa-dosa kecil. Allah berfirman,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

“Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepada kalian niscaya Kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian dan Kami akan memasukkan kalian ke dalam tempat yang mulia (surga).” (Qs. An-Nisaa’ [4]: 31)

Syaikh As-Sa’di menjelaskan bahwa definisi yang paling tepat untuk dosa besar adalah segala bentuk pelanggaran yang diberi ancaman hukuman khusus (hadd) di dunia atau ancaman hukuman tertentu di akhirat atau ditiadakan status keimanannya atau timbulnya laknat karenanya atau Allah murka kepadanya (Taisir Al-Karim Ar-Rahman, hal. 176).

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan ucapan Ibnu Abbas mengenai firman Allah di atas. Ibnu Abbas mengatakan, “Dosa besar adalah segala bentuk dosa yang berujung dengan ancaman neraka, kemurkaan, laknat, atau adzab.” (HR. Ibnu Jarir, disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 2/202)

Ibnu Abi Hatim menuturkan: Abu Zur’ah menuturkan kepada kami: Utsman bin Syaibah menuturkan kepada kami: Jarir menuturkan kepada kami riwayat dari Mughirah. Dia (Mughirah) mengatakan, “Tindakan mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu’anhuma juga termasuk dosa besar.” Ibnu Katsir mengatakan, “Sekelompok ulama bahkan berpendapat kafirnya orang yang mencela Sahabat, ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Malik bin Anas rahimahullah.” Muhammad bin Sirin mengatakan, “Aku tidaklah mengira bahwa ada seorang pun yang menjatuhkan nama Abu Bakar dan Umar sementara dia adalah orang yang mencintai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi). (lihat keterangan ini dalam Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim, 2/203)

Qatadah mengatakan tentang makna ayat di atas, “Allah hanya menjanjikan ampunan bagi orang yang menjauhi dosa-dosa besar.” (Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim, 2/203)

Termasuk bagian dari menjauhi dosa besar ialah dengan senantiasa menunaikan kewajiban yang apabila ditinggalkan maka pelakunya terjerumus dalam dosa besar seperti halnya meninggalkan shalat, meninggalkan shalat Jum’at, atau meninggalkan puasa Ramadhan (Taisir Al-Karim Ar-Rahman, hal. 176)

Memasukkan ke Dalam Surga

Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu’anhu menceritakan bahwa suatu ketika ada seorang lelaki badui datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan rambutnya acak-acakan. Dia mengatakan,

“Wahai Rasulullah. Beritahukan kepadaku tentang shalat yang Allah wajibkan untuk kukerjakan?”

Beliau menjawab,
“Shalat lima waktu, kecuali kalau kamu mau menambahnya dengan shalat sunnah.”

Lalu dia berkata,
“Beritahukan kepadaku puasa yang Allah wajibkan untukku?”

Beliau menjawab,
“Puasa di bulan Ramadhan, kecuali kalau kamu mau menambah dengan puasa sunnah.”

Lalu dia berkata,
“Beritahukan kepadaku zakat yang Allah wajibkan untukku.”

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun memberitahukan kepadanya syari’at-syari’at Islam. Orang itu lalu mengatakan, “Demi Dzat yang telah memuliakan anda dengan kebenaran. Aku tidak akan menambah sama sekali, dan aku juga tidak akan menguranginya barang sedikitpun dari kewajiban yang Allah bebankan kepadaku.”

Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda,
“Dia beruntung jika dia memang jujur.”

Atau beliau mengatakan,
“Dia akan masuk surga jika dia benar-benar jujur/konsekuen dengan ucapannya itu.” (HR. Bukhari [46, 1891, 2678, dan 9656] dan Muslim [11]).

Membentengi Pelakunya Dari Perbuatan Buruk

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا

“Puasa adalah perisai, maka janganlah dia berkata kotor dan bertindak dungu. Kalau pun ada orang yang mencela atau mencaci maki dirinya hendaknya dia katakan kepadanya, “Aku sedang puasa.” Dua kali. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. (Allah berfirman) ‘Dia rela meninggalkan makanannya, minumannya, dan keinginan nafsunya karena Aku. Puasa itu untuk-Ku, dan Aku sendiri yang akan membalasnya.’ Setiap kebaikan itu pasti dilipatgandakan sepuluh kalinya.” (HR. Bukhari [1894] dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu’anhu)

Yang dimaksud dengan kata-kata kotor (rofats) di dalam hadits ini adalah ucapan yang keji. Kata rofats juga terkadang dimaksudkan untuk menyebut jima’ beserta pengantar-pengantarnya. Atau bisa juga maknanya lebih luas daripada itu semua (Fath Al-Bari, 4/123)

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ini bukan berarti di selain waktu puasa orang boleh mengucapkan kata-kata kotor. Hanya saja ketika sedang berpuasa maka larangan terhadap hal itu semakin keras dan semakin tegas (Fath Al-Bari, 4/124)

Kata rofats dengan makna jima’ bisa dilihat dalam ayat,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

“Dihalalkan untuk kalian pada malam (bulan) puasa melakukan rafats (jima’) kepada isteri-isteri kalian.” (Qs. Al-Baqarah [2] : 187)

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata rofats di dalam ayat ini maksudnya adalah jima’. Inilah tafsiran Ibnu Abbas, Atha’, Mujahid, Sa’id bin Jubair, Thawus, Salim bin Abdullah, Amr bin Dinar, Al-Hasan, Qatadah, Az-Zuhri, Adh-Dhahhaak, Ibrahim An-Nakha’i, As-Suddi, Atha’ Al-Khurasani, dan Muqatil bin Hayan (lihat Tafsir Al-Qur’an Al-’Azhim, 1/286)

Dan yang dimaksud dengan bau mulut -orang yang puasa- tersebut adalah bau mulut yang timbul akibat berpuasa, bukan karena sebab yang lain (Fath Al-Bari, 4/125).

Sedangkan yang dimaksud dengan ‘keinginan nafsunya’ di dalam hadits ini adalah hasrat untuk berjima’, sebab penyebutannya digandengkan dengan makan dan minum (Fath Al-Bari, 4/126)

Sebuah Pintu Khusus di Surga

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ

“Sesungguhnya di dalam Surga terdapat sebuah pintu yang disebut Ar-Royyan. Orang-orang yang rajin berpuasa akan masuk Surga melewatinya pada hari kiamat nanti. Tidak ada orang yang memasukinya selain mereka. Diserukan kepada mereka, ‘Manakah orang-orang yang rajin berpuasa?’ Maka merekapun bangkit. Tidak ada yang masuk melewati pintu itu selain golongan mereka. Dan kalau mereka semua sudah masuk maka pintu itu dikunci sehingga tidak ada lagi seorangpun yang bisa melaluinya…” (HR. Bukhari [1896] dari Sahl radhiyallahu’anhu)

Yang dimaksud dalam hadits dengan orang yang rajin puasa bukanlah orang yang hanya mengerjakan puasa dan tidak mengerjakan shalat, sebab orang seperti ini tidak akan masuk surga akibat kekafirannya (meninggalkan shalat, pen). Akan tetapi yang dimaksud adalah kaum muslimin yang banyak-banyak berpuasa maka dia akan dipanggil agar melalui pintu tersebut. Sehingga setiap penghuni surga akan memasuki surga melalui pintu-pintunya yang berjumlah delapan (lihat Syarh Riyadhush Shalihin oleh Ibnu Utsaimin, 3/388-389)

Masing-masing pintu di surga memiliki kekhususan. Hal itu sebagaimana dikabarkan oleh Nabi dalam haditsnya,

مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا قَالَ نَعَمْ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم

“Barangsiapa yang berinfak dengan sepasang hartanya di jalan Allah maka ia akan dipanggil dari pintu-pintu surga, ‘Hai hamba Allah, inilah kebaikan.’ Maka orang yang termasuk golongan ahli shalat maka ia akan dipanggil dari pintu shalat. Orang yang termasuk golongan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Orang yang termasuk golongan ahli puasa akan dipanggil dari pintu Ar-Royyan. Dan orang yang termasuk golongan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah.”

Ketika mendengar hadits ini Abu Bakar pun bertanya, “Ayah dan ibuku sebagai penebus anda wahai Rasulullah. Apa lagi yang akan dicari oleh orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu, mungkinkah ada orang yang dipanggil dari semua pintu tersebut?” Maka beliau pun menjawab, “Iya ada. Dan aku berharap kamu termasuk golongan mereka.” (HR. Bukhari [1897 dan 3666] dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu’anhu)

Al-Qadhi menukil ucapan Al-Harawi ketika menerangkan makna ’sepasang hartanya’: Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ’sepasang harta’ adalah dua ekor kuda, dua orang budak, atau dua ekor onta (Al-Minhaj oleh An-Nawawi, 4/351). Sedangkan yang dimaksud dengan berinfak di jalan Allah dalam hadits ini mencakup berinfak untuk segala bentuk amal kebaikan, bukan khusus untuk jihad saja (Al-Minhaj, 4/352).

Hadits ini juga menunjukkan bahwa setiap orang yang beramal akan dipanggil dari pintunya masing-masing. Hal ini didukung dengan hadits dari jalur lain juga dari Abu Hurairah yang mengungkapkannya secara tegas, Nabi bersabda,

لِكُلِّ عَامِل بَاب مِنْ أَبْوَاب الْجَنَّة يُدْعَى مِنْهُ بِذَلِكَ الْعَمَل

“Bagi setiap orang yang beramal terdapat sebuah pintu khusus di surga yang dia akan dipanggil melalui pintu tersebut karena amal yang telah dilakukannya.” (HR. Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih, demikian kata Al-Hafizh dalam Fath Al-Bari, 7/30)

Hadits ini juga menunjukkan betapa mulia kedudukan Abu Bakar radhiyallahu’anhu. Sebab Nabi mengatakan di akhir hadits ini, “Dan aku berharap kamu termasuk golongan mereka -yaitu orang yang dipanggil dari semua pintu surga-.” Para ulama mengatakan bahwa harapan dari Allah atau Nabi-Nya pasti terjadi. Dengan pernyataan ini maka hadits di atas termasuk kategori hadits yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu’anhu. Hadits ini juga menunjukkan bahwa betapa sedikit orang yang bisa mengumpulkan berbagai amal kebaikan di dalam dirinya (Fath Al-Bari, 7/31).

Abu Bakar adalah orang yang memiliki berbagai bentuk amal shalih dan ketaatan. Hal itu terbukti sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ صَائِمًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ جَنَازَةً قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مِسْكِينًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا قَالَ فَمَنْ عَادَ مِنْكُمْ الْيَوْمَ مَرِيضًا قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya (kepada para sahabat), “Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa?”. Abu Bakar berkata, “Saya.” Beliau bertanya lagi, “Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah?” Maka Abu Bakar berkata, “Saya.” Beliau kembali bertanya, “Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?”. Maka Abu Bakar mengatakan, “Saya.” Lalu beliau bertanya lagi, “Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit.” Abu Bakar kembali mengatakan, “Saya.” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, “Tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti akan masuk surga.” (HR. Muslim [1027 dan 1028] dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu’anhu)

Abu Bakar Al-Muzani berkomentar tentang sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu’anhu, “Tidaklah Abu Bakar itu melampaui para sahabat Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam (semata-mata) karena (banyaknya) mengerjakan puasa atau sholat, akan tetapi karena sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya.” Mengomentari ucapan Al-Muzani tersebut, Ibnu ‘Aliyah mengatakan, “Sesuatu yang bersemayam di dalam hatinya adalah rasa cinta kepada Allah ‘azza wa jalla dan sikap nasihat terhadap (sesama) makhluk-Nya.” (Jami’ Al-’Ulum wa Al-Hikam oleh Ibnu Rajab, hal. 102)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila ia baik, akan baiklah seluruh anggota tubuh. Dan apabila ia rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah jantung.” (HR. Bukhari [52] dan Muslim [1599] dari sahabat An-Nu’man bin Basyir radhiyallahu’anhuma)

Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan, “Di dalam hadits ini terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa kebaikan gerak-gerik anggota badan manusia, kemauan dirinya untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan, kesanggupannya meninggalkan hal-hal yang berbau syubhat (ketidakjelasan) adalah sangat tergantung pada gerak-gerik hatinya. Apabila hatinya bersih, yaitu tatkala di dalamnya tidak ada selain kecintaan kepada Allah dan kecintaan terhadap apa-apa yang dicintai Allah, rasa takut kepada Allah dan khawatir terjerumus dalam hal-hal yang dibenci-Nya, maka niscaya akan menjadi baik pula gerak-gerik seluruh anggota badannya. Dari sanalah tumbuh sikap menjauhi segala macam keharaman dan sikap menjaga diri dari perkara-perkara syubhat untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang diharamkan…” (Jami’ Al-’Ulum wa Al-Hikam, hal. 93)

An-Nawawi mengatakan, “Hadits ini menunjukkan penegasan agar  bersungguh-sungguh dalam upaya memperbaiki hati dan menjaganya dari kerusakan.” (Al-Minhaj, 6/108)

Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa salah satu pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadits di atas adalah, “Poros baik dan rusaknya (amalan) adalah bersumber dari hati. Apabila hatinya baik maka seluruh tubuh juga akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh anggota tubuh akan ikut rusak. Dari faidah ini muncul perkara yang lain yaitu : sudah semestinya memperhatikan masalah hati lebih daripada perhatian terhadap masalah amal anggota badan. Sebab hati adalah poros amalan. Dan hati itulah yang nanti pada hari kiamat akan menjadi objek utama ujian yang ditujukan kepada manusia. Hal itu sebagaimana firman Allah ta’ala (yang artinya), “Apakah mereka tidak mengetahui ketika mayat yang ada di dalam kubur dibangkitkan dan dikeluarkan apa-apa yang tersembunyi di dalam dada.” (Qs. Al-’Adiyat: 9-10). Allah ta’ala juga berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya Dia Maha Kuasa untuk mengembalikannya. Pada hari itu akan diuji perkara-perkara yang tersembunyi (di dalam hati).” (Qs. Ath-Thariq: 8-9). Maka sucikanlah hatimu dari kesyirikan, kebid’ahan, dengki dan perasaan benci kepada kaum muslimin, serta (bersihkanlah hatimu) dari akhlak-akhlak dan keyakinan lainnya yang bertentangan dengan syari’at, karena yang menjadi pokok segala urusan adalah hati.” (Syarh Arba’in, hal. 113)

Beliau juga mengatakan, “Apabila Allah di dalam kitab-Nya, serta Rasul-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam di dalam Sunnahnya juga telah menegaskan agar memperbaiki niat, maka wajib bagi setiap manusia untuk memperbaiki niatnya dan memperhatikan adanya keragu-raguan yang tertanam di dalam hatinya untuk kemudian dilenyapkan olehnya menuju keyakinan. Lantas bagaimanakah caranya?”

Beliau melanjutkan, “Hal itu dapat ditempuh dengan cara memperhatikan ayat-ayat. Allah ‘azza wa jalla berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam sungguh-sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akal pikiran.” (Qs. Ali ‘Imran: 190). Allah juga berfirman (yang artinya), “Sesungguhnya di langit dan di bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman, begitu juga dalam penciptaan diri kalian dan hewan-hewan melata yang bertebaran adalah tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.” (Qs. Al-Jatsiyah: 4). Maka silakan anda perhatikan ayat-ayat Allah yang lain.”

“Kemudian apabila syaitan membisikkan di dalam hati anda keragu-raguan, perhatikanlah ayat-ayat Allah, perhatikan alam semesta ini siapakah yang telah mengaturnya, perhatikanlah bagaimana keadaan bisa berubah-ubah, bagaimana Allah mempergilirkan perjalanan hari di antara umat manusia sampai anda benar-benar yakin bahwa alam ini memiliki pengatur yang maha bijaksana (yaitu Allah) ‘azza wa jalla…” (Syarh Riyadhush Shalihin, 1/41)

***

Penulis: Abu Mushlih Ari Wahyudi
Sumber Artikel:  www.muslim.or.id

Iklan

Biografi dan Profile Dr. Onno Widodo Purbo

Tulisan ini disusun untuk adikku yang sedang membuat tugas Makalah tentang tokoh atau pakar teknologi informasi Dr. Onno W. Purbo.

Silakan diambil (Download) filenya, klik atau pilih salah satu file link situs berikut ini :

Download Profile Dr. Onno W. Purbo

Setelah selesai di Download, silakan di buka menggunakan Microsoft Word dan Di Cek dulu sebelum di Cetak.

Tutorial Membuat Blog di WordPress

Cover Tutorial WordPressUdah punya blog belom? Wah, hari gini ga punya blog? Ga gaul banget sich! Tuh, liat aja temen2 kamu udah pada punya blog semua. Masa kamu belom punya sich!!!

Emang blog tu buat pa sich? Penting ga sich???
Ya penting dunk. Kita ini kan hidup di jaman yg serba IT. Punya blog sama aja kaya punya website pribadi. Blog tu pun bisa kamu pake macem-macem lho. Ada yang bikin blog buat diary online, ajang diskusi, tempat sharing ilmu, bahkan buat promosi juga bisa. Pokoknya apa aja deh, tergantung kreativitas kamu.

Kayaknya asyik juga, susah gak bikin blog?
Siapa bilang susah! Sama gampangnya kayak bikin Friendster. Kamu hanya butuh email buat daftar. Udah punya email kan?

Lha terus daftarnya kemana donk!
Banyak banget koq web yang nyediain blog gratis buat kita, coba aja liat di wordpress, blogger, blog.com, livejournal, my opera, blogsome, blogdrive, de el el. Tapi, yang paling terkenal sich wordpress ama blogger, makanya di sini akan diajarin dulu cara bikin blog pake wordpress. Yang laen-laen nyusul aja yach.

Lho, koq malah ngajak ngobrol sich? Katanya mo ngajarin, buruan donk!!!
Sabar dunk, pasti diajarin deh. Tutorialnya dibikin di file PDF aja yach, biar bisa kamu download dan kamu simpen di flasdisk buat dibaca di rumah.

Eh, gimana donk cara download-nya?
Pake ja mouse, klik kanan di link Download, kemudian pilih Save As, dan simpan di komputer kamu.

silakan download disini : http://ajidedim.files.wordpress.com/2008/03/tutorial_wordpress.pdf

berikut sedikit reviewnya :

Blog memang sekarang sangat populer. Karena kemudahannya, setiap orang bisa membuat sebuah blog dengan sangat cepat dan mudah. berbeda dengan membuat website, membuat blog tidak dibutuhkan skill programming. Kita juga bisa lebih mudah menyalurkan ide dan kreativitas kita, karena isi blog mudah diupdate setiap saat kita mau. Ayo jangan ketinggalan sama yang lain, buat blog sekarang juga…! Baca kelanjutannya ya…

Dalam tutorial membuat blog ini, akan dibahas tutorial blog di wordpress.com saja. WordPress adalah penyedia layanan blog gratis yang sangat populer (selain wordpress.com, ada blogger.com yang tidak kalah populer).

1. Proses Pendaftaran dan Setup

 1. Pendaftaran. klik disini: http://id.wordpress.com klik pada tulisan “Sign Up Now” atau “Daftar”
 2. Ikuti proses pendaftaran sampai selesai kemudian coba login dengan user name dan password Anda.
 3. Yang perlu diperhatikan:
  • Judul blog Anda dan deskripsi blog Anda harus unik, jangan sampai Anda membiarkan bagian ini tidak diedit.
  • Isi email Anda yang aktif.
  • Pilih Bahasa Indonesia jika Anda mau menulis blog dalam bahasa Indonesia.
 4. Kemudian Anda masuk ke Dashboard (dasbor)

Tutorial Dashboard wordpress

Kembali ke Dashboard, menu bagian atas (berwarna biru muda) disebut menu utama, dan menu dibawahnya disebut sub menu. Menu Dashboard ini memiliki sub menu Dashboard, Blog Stats (statistik blog), Blog Surfer dan Tag Surfer (untuk mencari blog) dan My Comments. Untuk sementara biarkan apa adanya saja.

Pertama yang harus dibuka adalah menu Option (opsi) pastikan judul, tagline, language, dan email Anda benar. Perbolehkan orang mengirim komentar tanpa harus login ke wordpress.

Blog Language berbeda dengan Interface Language. Blog Language adalah bahasa Isi dari blog tersebut, misalnya isi blog Anda berbahasa Indonesia, maka pilihlah Blog Language Bahasa Indonesia (ada di menu Option atau Opsi).

Sedangkan Interface Language adalah bahasa yang digunakan dalam Control Panel ketika Anda login di WordPress.com. Saya lebih menyukai Interface Language Bahasa Inggris. (ada di menu User -> Your Profile, atau Pengguna -> Profil Anda).

Option menu WordPress

Buka sub menu Discussion (diskusi). Hilangkan cek pada pilihan “user must have approved comment”. Ini berarti bahwa siapa saja boleh berkomentar dalam blog Anda meskipun belum pernah komentar sama sekali.

2. Ubah tema blog Anda, buka menu Presentation (tampilan)

Ubah tema wordpress blog

Bagian ini biasanya paling lama dalam setup karena Anda akan menghadapi banyak pilihan. Setelah memilih tema, Anda bisa mengkonfigurasi widget:

 1. Dalam sub menu Themes, Anda bisa memilih tema yang Anda sukai, mau satu kolom, dua kolom, atau model lain terserah Anda.
 2. Anda bisa membuka sub menu Widgets, dalam sub menu ini, Anda bisa angkat junjung (drag & drop) Widgets. Widgets adalah fasilitas tambahan namun sangat penting untuk memperindah blog kita.
 3. Anda bisa membuka sub menu Custom Image Header, jika Anda menginginkan mengganti gambar header dengan gambar yang spesial.

Proses registrasi dan setup selesai. Coba lihat blog Anda di alamat http://username_anda.wordpress.com

Anda sudah tidak sabar untuk mencoba mengisi blog Anda? Mari kita lanjutkan dengan menulis artikel / posting.

3. Menulis Posting – Buka menu Write (Tulis)

Blog Tutorial WordPress - menu Write

Ada dua buah sub menu:

 1. Sub menu Write Post (Buat Tulisan) digunakan untuk menulis artikel di blog Anda. Ini yang paling sering Anda lakukan nantinya.
 2. Sub menu Write Page (Buat Halaman) digunakan untuk membuat halaman statis (misalnya profil Anda).

Pada saat kita mengaktifkan sub menu Write Post maka akan muncul jendela mirip Microsoft Word, yaitu tempat kita mengetik artikel kita.

Tutorial Blog - New Post

Perhatikan nomor-nomor gambar di atas:

 1. Judul posting Anda ditempatkan di sini.
 2. Anda bisa memilih mengedit secara visual atau code.
 3. Aktifkan icon show advanced toolbar.
 4. Isi tulisan Anda di sini.
 5. Isi Tag Anda dengan kata kunci (keyword), bisa lebih dari satu.
 6. Isi Category dengan kategori postingan Anda, bisa lebih dari satu. Misalnya: Design Grafis.
 7. Untuk mengupload (mengunggah) gambar.
 8. Aktifkan Allow Comment atau tidak terserah Anda.
 9. Tekan Save & Continue Editing untuk menyimpan blog Anda.

Di bagian atas ada icon-icon kecil sebagai tool buat menulis. Yang paling sering digunakan adalah:

 1. Bold (Control + B)
 2. Italic (Control + I)
 3. Membuat link, blok tulisan kemudian tekan (Alt + Shift A) atau Ctr + K
 4. Memasukkan gambar (Alt + Shift + M).

Jika Anda ingin memasukkan gambar, maka upload dulu gambar Anda (ada pilihan Upload / Unggah di bagian bawah). Selah gambar di-upload, pilih gambar tadi, klik kanan mouse dan pilih menu Copy Shortcut, Copy Link Location, atau Copy Link Address, baru Anda tekan Alt + Shift + M diikuti Control + V untuk mengisi alamat Gambar.

Shortcut ini mungkin berbeda untuk tiap browser, Anda bisa meraba dengan mouse icon-icon ini untuk mengetahui shortcut apa yang sesuai dengan browser Anda.

Jika Anda sudah selesai menulis, tekan tombol Save & Continue Editing. Kemudian buka kembali blog Anda di http://username.wordpress.com

Sudah bagus? Jika ingin mengedit lagi, baca blog Anda sendiri, jika Anda masih login di wordpress, maka Anda dapat mengklik menu EDIT atau SUNTING untuk setiap artikel yang ada di blog Anda. Untuk mengedit atau menghapus tulisa, gunakan menu Manage -> Post/Page atau Kelola -> Tulisan/Halaman.

Jika semuanya okey, saatnya Anda memperkenalkan blog Anda pada teman-teman Anda.

sumber : tutorial-gratis untuk wordpress

Contoh Soal Modul KKPI – LSP Telematika

Modul 2 — Mengidentifikasi dan menoperasikan komputer personal
Selamat Mengerjakan
1. 1 MB data komputer setara dengan ?. KB. (7.1)

1000
1014
1034
1024
1044
Tidak menjawab

2. Perangkat komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data adalah ?. (7.1)

monitor
keyboard
mouse
CPU
printer
Tidak menjawab

3. Fasilitas calculator digunakan melalui menu?.

accessories
documents
find
favorites
windows explorer
Tidak menjawab

4. Perangkat lunak terdiri dari 2 jenis, yaitu ….

Sistem operasi dan aplikasi
aplikasi dan perangkat lunak lembar sebar
perangkat lunak pengolah data dan pengolah gambar
perangkat lunak pengolah kata dan pengolah data
perangkat lunak pengolah gambar dan lembar sebar
Tidak menjawab

5. Bila suatu network berada dalam satu lokasi (misalkan dalam satu gedung) maka disebut?

WAN
internet
intranet
LAN
MAN
Tidak menjawab

6. Microsoft Windows merupakan sistem operasi komputer yang berbasis?.

Picture User Interface
Graphical User Interface
Text User Interface
Graphical and Picture Interface
Graphic Universal Interface
Tidak menjawab

7. Jelaskan apa fungsi dari Shutdown

Fungsi ini dipergunakan untuk menghidupkan fungsi sistem operasi dan perangkat keras lainnya
Fungsi ini dipergunakan untuk me-on-kan fungsi sistem operasi dan perangkat keras
Fungsi ini dipergunakan untuk me-non fungsikan sistem operasi
Fungsi ini dipergunakan untuk me-non fungsikan sistem operasi dan perangkat keras lainnya agar dalam keadaan mati
Fungsi ini dipergunakan untuk me- fungsikan sistem operasi
Tidak menjawab

8. Bagaimana cara untuk mengecek konektivitas pada jaringan

Start > Program
RUN > CMD > ketik Ping pada MS-DOS prompt
klik internet explorer pada desktop
klik kanan pada my computer
double klik pada network place
Tidak menjawab

9. Lambang atau gambar yang mengandung perintah / eksekusi tertentu disebut?.

file
documents
folder
task menu
icon
Tidak menjawab

10. Kata ?komputer? berasal dari kata ?to compute? yang artinya ?. (7.1)

mencari
menyimpan
mengambil
menghitung
menghapus
Tidak menjawab

11. Langkah-langkah untuk mengubah setting display pada Microsoft Windows adalah?.

klik start > setting > video
klik kanan my computer > properties
klik kanan desktop > properties > settings
klik start > video > setting
klik kiri pada my computer
Tidak menjawab

12. Istilah bagi keadaan komputer yang tidak terhubung dengan komputer lain adalah?.

network
internet
WAN
stand alone
LAN
Tidak menjawab

13. Bila suatu network berada dalam satu lokasi (misalkan dalam satu gedung) maka disebut?

LAN
WAN
SAN
internet
MAN
Tidak menjawab

14. CD ROM adalah media penyimpan data komputer yang bekerja secara ?. (4.2)

transmitif
magnetic
optik
induktif
resistif
Tidak menjawab

15. Pada Microsoft Windows, langkah untuk mengubah icon pada sebuah obyek adalah?.

klik kiri > properties > change icon > change
sorot pada obyek, klik start dan pilih change icon
klik kanan pada obyek > rename > ok
sorot pada obyek, open my computer, dan pilih change icon
klik kanan > properties > short-cut tab > change icon button
Tidak menjawab

Modul 3 — Mengoperasikan periferal
Selamat Mengerjakan
1. Jenis printer yang menggunakan tipe electrophotographic adalah ….

Deskjet
Inkjet
Laserjet
Dot Matrix
Bubble Jet
Tidak menjawab

2. Bacaan “Pages”, pada menu print berguna untuk?

mencetak seluruh halaman
menentukan jumlah cetakan yang diinginkan
mencetak halaman tertentu
mencetak dokumen pada posisi kursor
mencetak file yang aktif
Tidak menjawab

3. Syarat-syarat yang tidak harus ada, agar proses scanning dapat berjalan ialah ….

koneksi catu daya sudah tersambung
scanner sudah terhubung dengan komputer
software scanner telah terinstal
resolusi monitor disesuaikan dengan ukuran gambar
sistem operasi telah tersinstall
Tidak menjawab

4. Gambar disamping adalah jenis konektor

paralel
USB
RJ45
PS/2
Coaxial
Tidak menjawab

5. Yang dimaksud dengan “ppm” pada printer adalah?.

jumlah kertas yang digunakan selama sebulan
jumlah tinta / toner yang digunakan setiap kali mencetak
jumlah halaman yang mampu dicetak per jam
ketajaman warna
jumlah halaman yang mampu dicetak per menit
Tidak menjawab

6. Berikut ini adalah termasuk peripheral, kecuali :

printer
scanner
mouse
processor
keyboard
Tidak menjawab

7. Cara mencetak file dari program aplikasi pengolah kata, yaitu?

klik Insert > klik Print > Klik OK
klik Edit > klik Print > Klik OK
klik File > klik Print > Klik OK
klik Format > klik Print > Klik OK
klik Tools > klik Print > Klik OK
Tidak menjawab

8. Mesin pencetak yang bekerja dengan menggunakan ketukan mekanis pada kepala (head) yang berisi susunan jarum adalah ?.

daisy wheel printer
dot matrix printer
ink jet printer
laser printer
water printer
Tidak menjawab

9. Video Display Unit adalah sebutan lain untuk perangkat ?.

monitor
windows
mouse
keyboard
printer
Tidak menjawab

10. Gambar port disamping ini adalah untuk konektor

DB-9
PS-2
DB-25
RJ-45
USB
Tidak menjawab

11. Gambar hasil scanning, dapat disimpan dengan ekstensi file …

xls
ppt
vsd
doc
jpg
Tidak menjawab

12. Port PS/2 digunakan untuk peripheral

speaker
monitor
LCD Projector
mouse
printer
Tidak menjawab

13. Perangkat yang digunakan untuk mencetak hasil kerja pada kertas adalah ?.

scanner
proyektor
printer
keyboard
mikroprosesor
Tidak menjawab

14. Perangkat lunak aplikasi yang dapat dipergunakan untuk memanipulasi gambar adalah …..

Adobe Photoshop
Visual basic
MS Project
Borland Delphi
Visio
Tidak menjawab

15. Salah satu alasan orang untuk menggunakan printer dot matrix adalah….

dapat mencetak warna
dapat menggunakan kertas karbon
dapat berbagi pakai dengan pengguna lain
lebih cepat dalam mencetak
lebih mahal harganya
Tidak menjawab

Modul 4 — Mengoperasikan perangkat lunak pengolah kata
Selamat Mengerjakan
1. Icon yang digunakan untuk mengubah warna font adalah?.

Tidak menjawab

2. Fasilitas pada Text Document yang disebut menu command adalah nomor ?.

4
1
3 & 4
2
1 & 3
Tidak menjawab

3. Gambar di bawah disebut sebagai….

menu
toolbar
menubar
menu command
icon
Tidak menjawab

4. Icon yang digunakan untuk membuat tabel adalah?.

Tidak menjawab

5. Ciri khas software pengolah kata secara umum adalah mengolah???

kalimat
karakter
huruf
kata
semua benar
Tidak menjawab

6. Pada sistem operasi MS DOS, perintah yang dapat digunakan untuk membuat file teks adalah….

dir /con
print con
copy con
con con
text con
Tidak menjawab

7. Perintah untuk menutup lembar kerja MS Word?.

File > Exit
File > Save As
File > New
File > Close
File > Tutup
Tidak menjawab

8. Pengaturan “Page” pada halaman aktif Text Document terdapat pada menu ?.

file
format
edit
insert
tools
Tidak menjawab

9. Perhatikan tool bar berikut, yang merupakan ikon justify adalah ?.(5.2)

Tidak menjawab

10. HURUF BESAR dan Judul Tulisan merupakan contoh dari penggunaan fasilitas ….

Format > Paragraph
Format > Font
Format > Bullets and Numbering
Format > Drop Cap
Format > Change Case
Tidak menjawab

11. Pengaturan margin, ukuran kertas, orientasi beserta layout dokumen harus dilakukan melalui ….

File > Page Setup
File > New
File > Print
File > Save
File > Open
Tidak menjawab

12. Fasilitas-fasilitas untuk mengubah jenis huruf (font style), ukuran huruf (font size), format huruf, perataan (alignment), spasi baris, penandaan dan penomoran, jarak masuk paragraf, batas tepi, highlight, serta warna font dapat ditemukan pada

toolbar menu
Toolbar
icon font
icon save
icon draw
Tidak menjawab

13. Kunci shortcut (key shortcut) berfungsi untuk mengakses perintah dengan menggunakan???.

mouse
keyboard
menu
klik
usb
Tidak menjawab

14. Perintah untuk membuat sebuah file dokumen baru adalah ….

File > Save
File > Print
File > Open
File > New
File > buka
Tidak menjawab

15. Perhatikan tulisan berikut

Format tulisan di atas memanfaatkan fasilitas ?. (5.3)

Picture
Theme
Drop cap
Symbol
Style
Tidak menjawab

Modul 5 — Mengoperasikan perangkat lunak lembar sebar
Selamat Mengerjakan
1. Cara cepat untuk membuat dokumen baru adalah ….

ctrl + A
ctrl + N
ctrl + C
ctrl + P
ctrl + O
Tidak menjawab

2. Untuk menghapus isi cell, digunakan tombol ?.

inset
print screen
pause break
Delete
numlok
Tidak menjawab

3. MS Excel menyediakan kolom yang terbentang dari A, B, C?Z,AA, AB, ?.AZ,BA, BB ??. IV. Juga baris sebanyak 65536 baris. Jika Cell Anda berada di kolom dan baris IV6000, untuk kembali ke A6000, Anda menekan tombol ?.. (6.2)

pause
insert
home
power
end
Tidak menjawab

4. Di bawah ini penulisan fungsi yang benar adalah ?

=average(A1=A10)
=count(A1.A10)
=max(A1@A10)
=sum(A1″A10)
=sum(A1:A10)
Tidak menjawab

5. Untuk berpindah satu layar keatas menggunakan tombol ?.

Insert
Page Down
Page Up
pause break
Home
Tidak menjawab

6. Yang digunakan untuk mengatur jarak teks ke pinggir kertas adalah?.

footer
header
margin
sheet
page layout
Tidak menjawab

7. Penulisan fungsi penjumlahan berikut yang benar adalah?.

sum+range
sum(range)
sum(range)=
-sum(range)
=sum(range)
Tidak menjawab

8. Untuk mengatur ukuran kertas yang digunakan untuk mencetak dokumen dengan memfungsikan menubar maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah …

Tekan secara simultan tombol ctrl + P
Klik menubar format ? pilih menu print range
Klik menubar format ? pilih menu page
Klik menubar file ? pilih menu page preview
Klik menubar filet ? pilih menu page break preview
Tidak menjawab

9. Menghapus data dalam cell menggunakan tombol ??.

Shift
Delete
Insert
Enter
Ctrl
Tidak menjawab

10. Simbol disamping disebut dengan ????.

Tombol Restore
Tombol Maximize
Tombol Minimize
Tombol Close
Tombol Close Window
Tidak menjawab

11. Orientasi pencetakan digunakan untuk?.

mengatur kualitas pencetakan
mencetak dokumen
mengatur posisi pencetakan
mengatur margin dokumen
melihat hasil cetakan
Tidak menjawab

12. Pada Menu View, Sub menu apakah yang digunakan untuk membagi Cell Area menjadi tampilan per halaman…

Preview Page Break
Page Break Preview
Page Break
Break
Break Page Preview
Tidak menjawab

13. Fasilitas pada MS. Excel yang digunakan untuk memberikan proteksi password pada Sheet adalah….

Protect Workbook…
Sheet Protect…
Protect Sheet…
Workbook Protect…
Sheet Protecting
Tidak menjawab

14. Fungsi perintah Format >> Column >> AutoFit Selection pada Program Microsoft Excel adalah?

Perintah untuk merubah lebar kolom, sesuai dengan keinginan user.
Perintah untuk merubah lebar kolom, menjadi lebih lebar.
Perintah untuk merubah lebar kolom, menjadi lebih sempit.
Perintah untuk merubah lebar kolom, sesuai dengan isi pada cell.
Perintah untuk merubah lebar kolom, menjadi banyak.
Tidak menjawab

15. Untuk menampilkan text sesuai dengan lebar kolom tanpa mengubah ukuran font dapat dilakukan dengan mengaktifkan fungsi format cell ?.

degress
merge cells
center across selection
wrap text
orientations
Tidak menjawab

Modul 6 — Mengoperasikan perangkat lunak presentasi
Selamat Mengerjakan
1. Untuk menambah slide dengan menggunakan keyboard menekan tombol?

Ctrl+M
Ctrl+N
Ctrl+S
Ctrl+J
Ctrl+K
Tidak menjawab

2.
Perubahan sel pada tabel A menjadi tabel B menggunakan perintah….

merge cell
insert columns
delete rows
delete columns
insert rows
Tidak menjawab

3. Apa fungsi clear pada powerpoint saat kursor menunjuk pada satu obyek atau textbox pada sebuah slide…

menghapus slide
menghapus isi slide
menghapus menu
menghapus animasi
menghapus slide kecil
Tidak menjawab

4. Teks ditampilkan dengan posisi rata kanan disebut

Aligment
Rata Kanan Kiri
Rata Tengah
Right Alignment
Aligment Left
Tidak menjawab

5. Perintah yang mana dibawah tidak terdapat pada Menu Format dari Microsoft Power Point

Font
Background
Diagram
Alignment
Bullet and Numbering
Tidak menjawab

6. Fungsi Clear terdapat di dalam menu

file
view
tools
edit
format
Tidak menjawab

7. Secara default Microsoft PowerPoint akan menampilkan toolbar….

formating and drawing
standard and drawing
standard and borders
standard and formating
standard and chart
Tidak menjawab

8. Untuk memasukkan header dan footer pada Ms Power Point dapat dilakukan dengan cara klik …

Insert -> Header and Footer
Menu -> Header and Footer
View -> Header and Footer
Format -> Header and Footer
File -> Header and Footer
Tidak menjawab

9.
Icon di atas masuk dalam kategori….

title and content
text and content layout
text layout
title and content over text
content layout
Tidak menjawab

10. Icon ini berasal dari sub menu??.

Insert
Slide Show
Menu
File Animation
Tools
Tidak menjawab

11. Pilihan yang memberikan efek animasi berdasarkan penekanan pada kata, kalimat maupun karakter adalah…..

order
motion paths
slide
entrance
emphasis
Tidak menjawab

12. Jumlah maksimal slide yang dapat dicetak pada format handout adalah….

4
6
7
8
9
Tidak menjawab

13. Untuk menampilkan efek-efek visual pada aplikasi presentasi dapat digunakan …. (8.3)

Cascade
Animation
Boardcast
Grayscale
Collaboration
Tidak menjawab

14. Perintah menyisipkan slide adalah

View > Slide
Ctrl > H
Ctlr > M
File > Slide
Insert >Slide New duplicate
Tidak menjawab

15. Fungsi utama dari aplikasi Microsoft PowerPoint adalah….

aplikasi pengolah kata
aplikasi pengolah gambar
aplikasi presentasi
aplikasi basis data
sistem operasi
Tidak menjawab

Modul 7 — Mengoperasikan perangkat lunak basis data
Selamat Mengerjakan
1. Fungsi form header adalah?.

Untuk menentukan ukuran label
Untuk memberikan keterangan
Untuk memberikan label
Untuk mengatur tampilan label
Untuk menempatkan label form
Tidak menjawab

2. Gambar icon untuk menuju ke record terakhir adalah?.

Tidak menjawab

3. Ekstensi file untuk program database adalah?.

doc
mdb
jpg
xls
ppt
Tidak menjawab

4. Sebuah sekolah memiliki basis data pengajaran yang terdiri dari siswa, pelajaran dan guru. Siswa atau pelajaran atau guru dalam basis data tersebut disebut ?. (9.2)

file
relation
field
entity
record
Tidak menjawab

5. Tipe data yang digunakan untuk nilai mata uang adalah ?.

number
text
currency
auto number
date/time
Tidak menjawab

6. Gambar icon desain view adalah ?.

Tidak menjawab

7. Yang tidak termasuk jenis data untuk mendefinisikan field adalah?.

auto number
text
currency
number
description
Tidak menjawab

8. Yang dimaksud dengan mengupdate data base adalah?.

mengedit data
membackup data
membuka data
menampilkan data
mencetak data
Tidak menjawab

9. Menekan tombol kombinasi Alt + F4 pada aplikasi Microsoft Access berarti ?.

membuka file Microsoft Access
membuka program Microsoft Access
menutup program Microsoft Access
menutup file Microsoft Accsess
mengganti program Microsoft Access
Tidak menjawab

10. Bila anda menekan kombinasi tombol Ctrl + A, maka anda melakukan perintah untuk memilih?.

beberapa sel dalam field and record
sebuah sel dalam field and record
semua record dalam field and record
beberapa record dalam field and record
sebuah kolom dalam field and record
Tidak menjawab

11. Gambar di bawah adalah tampilan yang akan muncul jika Anda membuat tabel dari menu?.

Create table by using wizard
Create table by entering data
Create table by design view
Create table in design View
create table by wizard
Tidak menjawab

12. Tampilan atau jendela expression buider digunakan untuk ?.

menghapus data record
memasukkan data record
memasukkan rumus
menghapus field
memasukkan dan menghapus data record
Tidak menjawab

13. Untuk menghasilkan tampilan form dalam bentuk kolom maka pada penggunaan form wizard dipilih:

Tabular
columnar
Data Sheet
Justified
Horizontal
Tidak menjawab

14. Untuk menambahkan record baru digunakan tombol?.

Insert data
Insert Record
Insert Row
Update Data
Update Record
Tidak menjawab

15. Untuk membuat data base baru yang masih kosong sehingga Anda dapat menambahkan obyek Tabel, Query, Form, Report pada Ms Access, dapat memilih?.

project existing data
ooen an existing file
project new data
blank data access page
blank database
Tidak menjawab

Modul 8 — Pengenalan Internet
Selamat Mengerjakan
1. Berikut ini adalah aplikasi yang digunakan untuk browsing di internet, kecuali?.

Mozilla
Internet Explorer
Outlook Express
Konqueror
Opera
Tidak menjawab

2. Perangkat yang digunakan untuk terhubung dengan ISP dengan memanfaatkan saluran telepon adalah?.

Ethernet Card
CDROM
Pesawat Telepon
Floppy Disk
Modem
Tidak menjawab

3. Salah satu aplikasi yang dipergunakan untuk electronic mail adalah ?.

Visual Basic
Microsoft Access
Adobe Photoshop
Microsoft Powerpoint
Microsoft Outlook
Tidak menjawab

4. Istilah untuk menulis surat di e-mail adalah ?. (17.3)

login
sign in
sign up
sign out
compose
Tidak menjawab

5. POP adalah singkatan dari….

Post Offer Protocol
Post Offering Protocol
Post Office Personal
Post Office Preparation
Post Office Protocol
Tidak menjawab

6. http://www.yahoo.com disebut dengan ….

TCP
URI
URL
IP
DNS
Tidak menjawab

7. Yang bukan termasuk Search Engine adalah ?.

Excite
Lycos
Go.com
Google
Mozilla Firefox
Tidak menjawab

8. Jenis-jenis modem yang benar adalah ??

Modem Internet
Modem Ethernet
Modem Line Phone
Modem Internal
Modem Intern
Tidak menjawab

9. Email dapat dikirim ke beberapa alamat email sekaligus, penulisan yang benar dari alamat email adalah ?.

toto@yahoo.com, budi@hotmail.com
Toto&Budi&Ani_yahoo.com
Toto_yahoo.com,budi_hotmail.com,ani_telkom.net
Toto,budi,ani@telkom.net
Toto*yahoo.co,budi*hotmail.com,ani*telkomnet
Tidak menjawab

10. Situs-situs sekolah di Indonesia sebaiknya menggunakan domain ?. (17.3)

edu.id
co.id
go.id
sch.id
net.id
Tidak menjawab

11. Ciri-ciri dari Modem Internal adalah ?.

Tidak menggunakan power eksternal
Menggunakan power eksternal
Menggunakan Kabel UTP
Menggunakan Slot AGP
Menggunakan Box
Tidak menjawab

12. Domain yang digunakan untuk pendidikan adalah?.

edu
com
biz
net
mil
Tidak menjawab

13. Tempat menyimpan alamat web yang menarik atau yang sering anda kunjungi menu standar Internet Explorer disebut

Synchronize
Manage
Search
Favorites
Source
Tidak menjawab

14. Cara menyimpan file yang di sisipkan pada email menggunakan menu ….

Save File atau Save All File
Save Attachment atau Save All Attachment
Save Document atau Save All Document
Save Message atau Save All Message
Save Save Email atau Save All Email
Tidak menjawab

15. Nama Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 yang membuat jaringan komputer adalah ?.

ARPAnet
APRANet
UCLA
APRA
ULCA
Tidak menjawab

Modul 9 — Pengelolaan Informasi
Selamat Mengerjakan
1. Yang dimaksud dengan session hijacking adalah ….

melakukan serangan terhadap sebuah web dan mengganti isi halamannya
menangkap paket data yang di transmisikan dari komputer client ke server
melakukan ping secara terus menerus sehingga server menjadi down
membuat situs yang mirip dengan aslinya, sehingga pengguna akan terjebak untuk membuka alamat yang salah dan memberikan informasi yang penting
monitoring / spying yang dilakukan pengguna pada PC
Tidak menjawab

2. Sarana yang paling tepat digunakan untuk mengelola informasi pada Teknologi Informasi

Komputer
Mesin hitung
majalah
surat kabar
Internet
Tidak menjawab

3. Untuk meringkas / mengecilkan ukuran data, utamanya file dokumen, aplikasi yang dapat digunakan adalah ?. (3.4)

winamp
winzip
GIMP
paint
notepad
Tidak menjawab

4. Yang mengatur jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi diatur pada pasal 45 adalah ?.

berdasarkan rasio dua dibanding lima
berdasarkan omset pejualan
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
berdasarkan rasio tiga dibanding satu
berdasarkan rasio satu dibanding tiga
Tidak menjawab

5. Merusak, meniadakan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi sebagai pengaman hak Pencipta akan dipidana dengan pidana penjara paling lama ? dan/atau denda paling banyak ?.

3 tahun dan denda Rp 200.000.000,00
1 tahun dan denda Rp 100.000.000,00
2 tahun dan denda Rp 150.000.000,00
4 tahun dan denda Rp 300.000.000,00
5 tahun dan denda Rp 400.000.000,00
Tidak menjawab

6. Adanya hak paten dalam suatu produk disimbolkan dalam bentuk? .

?
?
?
@
*
Tidak menjawab

7. Kepanjangan dari GPL adalah?.

General Program Licence
General Public Licence
General Public Link
Generation Programmer Licence
Generation Picture Licence
Tidak menjawab

8. Data atau informasi yang aktual sering disebut ….

up to week
up to time
up to month
up to day
up to date
Tidak menjawab

9. Untuk dapat mengubah format dokumen MS Word menjadi dokumen PDF dapat menggunakan software? .

MS Power Point
Acrobat Reader
Acrobat Distiller
MS Word
OmniPage
Tidak menjawab

10. Undang-undang Republik Indonedia yang memuat tentang Hak Cipta adalah ?.

UU RI Nomor 18 Tahun 2001
UU RI Nomor 19 Tahun 2001
UU RI Nomor 18 Tahun 2002
UU RI Nomor 19 Tahun 2002
UU RI Nomor 18 Tahun 2003
Tidak menjawab

11. Kepanjangan dari PDF adalah ?.

Portable Document Format
Portable Disk Format
Format Document Portable
Portable Data Format
Portal Document Format
Tidak menjawab

12. Pengertian shareware adalah?.

perangkat lunak yang tidak dapat dibagi
perangkat keras yang dibagi dalam sistem jaringan
perangkat lunak yang bebas dibagi tetapi tetap berlisensi (trial)
perangkat lunak yang kode sumbernya dapat dibagi
perangkat keras yang tidak dapat dibagi
Tidak menjawab

13. Teknik Defacing merupakan teknik pencurian data yang dilakukan oleh hacker dengan cara? .

Memonitor secara sembunyi – sembunyi semua yang diketik oleh client
Membuat situs yang namanya mirip dengan nama situs server
Mengganti halaman web site pada web server
Menangkap paket data yang yang ditransmisikan dari client ke web server via jaringan internet
Mematikan koneksi antara client ke web server
Tidak menjawab

14. Memperbanyak suatu program komputer untuk keperluan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar ?.

Rp 600.000.000,00
Rp 700.000.000,00
Rp 800.000.000,00
Rp 500.000.000,00
Rp 900.000.000,01
Tidak menjawab

15. Salah satu format gambar yang sering digunakan dalam web adalah GIF. Ciri-ciri format ini adalah ?.

terdiri dari 32 bit warna
terdiri dari 256 warna
terdiri dari 16 bit warna
terdiri dari 16 bit warna dengan alpha channel
terdiri dari 256 warna dengan alpha channel
Tidak menjawab

Ujian Akhir
Selamat Mengerjakan
1. Proses pencarian informasi pada website disebut ….

netmeeting
chatting
conference
browsing
mailling
Tidak menjawab

2. Fungsi utama dari aplikasi Microsoft PowerPoint adalah….

aplikasi presentasi
aplikasi pengolah gambar
aplikasi basis data
aplikasi pengolah kata
sistem operasi
Tidak menjawab

3. Untuk mengubah angka 10000000 menjadi 10.000.000 maka icon pada toolbar yang digunakan adalah….

decrease decimal
percent style
increase indent
increase decimal
comma style
Tidak menjawab

4. Jumlah tombol numerik pada keyboard adalah:

10
9
17
11
19
Tidak menjawab

5. Lampiran surat dalam e-mail, biasa disebut ?.

attachment
CC
BCC
bulk mail
greetings
Tidak menjawab

6. Jumlah maksimal slide yang dapat dicetak pada format handout adalah….

4
6
7
8
9
Tidak menjawab

7. Perangkat lunak terdiri dari 2 jenis, yaitu ….

aplikasi dan perangkat lunak lembar sebar
perangkat lunak pengolah kata dan pengolah data
perangkat lunak pengolah data dan pengolah gambar
Sistem operasi dan aplikasi
perangkat lunak pengolah gambar dan lembar sebar
Tidak menjawab

8. Bagaimana cara untuk mengecek konektivitas pada jaringan

RUN > CMD > ketik Ping pada MS-DOS prompt
Start > Program
klik kanan pada my computer
klik internet explorer pada desktop
double klik pada network place
Tidak menjawab

9. Untuk menambahkan record baru digunakan tombol?.

Insert Record
Insert data
Update Data
Insert Row
Update Record
Tidak menjawab

10. Undang-undang Republik Indonedia yang memuat tentang Hak Cipta adalah ?.

UU RI Nomor 18 Tahun 2002
UU RI Nomor 18 Tahun 2001
UU RI Nomor 18 Tahun 2003
UU RI Nomor 19 Tahun 2001
UU RI Nomor 19 Tahun 2002
Tidak menjawab

11. Cara cepat untuk memunculkan kotak dialog Print adalah?.

Ctrl + T
Ctrl + Q
Ctrl + P
Ctrl + U
Ctrl + V
Tidak menjawab

12. Untuk membuat data base baru yang masih kosong sehingga Anda dapat menambahkan obyek Tabel, Query, Form, Report pada Ms Access, dapat memilih?.

blank data access page
ooen an existing file
blank database
project existing data
project new data
Tidak menjawab

13. Kepanjangan dari URI adalah ….

Uniform Resource Identifier
Universal Resource Internet
Universal Remote Internetwork
Uniform Resource Internet
Universal Remote Identifier
Tidak menjawab

14. Salah satu format gambar yang sering digunakan dalam web adalah GIF. Ciri-ciri format ini adalah ?.

terdiri dari 16 bit warna
terdiri dari 32 bit warna
terdiri dari 256 warna
terdiri dari 16 bit warna dengan alpha channel
terdiri dari 256 warna dengan alpha channel
Tidak menjawab

15. Jika ada kata-kata yang sering muncul dalam sebuah data, yang dapat membantu mempercepat pengetikan kata-kata tersebut adalah dengan fasilitas:

Text Box
Edit text
Autocorrect
Edit Paste
Edit CopyFormat Font
Tidak menjawab

16. Tombol pada keyboard yang berfungsi untuk membatalkan perintah adalah ?.

delete
enter
backspace
shift
esc
Tidak menjawab

17. Untuk mengatur ukuran kertas yang digunakan untuk mencetak dokumen dengan memfungsikan menubar maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah …

Klik menubar format ? pilih menu page
Klik menubar format ? pilih menu print range
Klik menubar file ? pilih menu page preview
Tekan secara simultan tombol ctrl + P
Klik menubar filet ? pilih menu page break preview
Tidak menjawab

18. Dampak negatif yang diakibatkan oleh koneksi internet adalah ?.

komunikasi
informasi
akselerasi pengetahuan
efisiensi
pornografi
Tidak menjawab

19. Berikut ini adalah termasuk peripheral, kecuali :

scanner
printer
processor
mouse
keyboard
Tidak menjawab

20. Yang bukan termasuk struktur tombol pada keyboard adalah :…

tombol Ketik (typing keys)
alt
keyboard PS/2
tombol kontrol (Control keys)
tombol Fungsi (Function Keys)
Tidak menjawab

21. Yang tidak termasuk manfaat jaringan dibawah ini?

aktual
efektifitas
mempercepat akses
efisiensi
memperlambat akses data
Tidak menjawab

22. Untuk mengelola dan melihat semua slide presentasi yang telah kita buat, harus mengklik icon….

slide show
normal view
taksbar
slide sorter view
outline
Tidak menjawab

23. http adalah singkatan dari ….

hyperlink text transmission protocol
hyperlink text transfer protocol
hypermart text transfer protocol
hyper text transmission protocol
hyper text transfer protocol
Tidak menjawab

24. Untuk memilih data atau record dalam beberapa kolom pada sebuah jendela data sheet, dapat dilakukan dengan cara ?.

klik pada pisisi selektor Kolom
memblok kolom paling terakhir dari tabel
klik pada posisi selektor baris
klik pada posisi sel yang dipilih
memblok kolom yang diinginkan
Tidak menjawab

25. Untuk berpindah satu layar keatas menggunakan tombol ?.

Page Up
Page Down
pause break
Insert
Home
Tidak menjawab

Goodluck…..!

Untuk Modul KKPI, silahkan Anda Dowbnload di Situs saya :

http://www.geocities.com/sarurinf/

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Semangat Kerja Karyawan

Pertanyaan

Apakah gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan?

Irsam

Jawaban

Gaya kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap iklim kerja. Kondisi iklim kerja akan mempengaruhi kondisi motivasi dan semangat kerja karyawan. Jika gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi yang dihadapi dalam organisasi atau unit kerja, maka akan membuat iklim kerja menjadi kondusif, dan pada akhirnya akan memberi motivasi yang tinggi bagi karyawan untuk memberikan yang terbaik dalam mencapai target kerja (bahkan memberikan extra ordinary atau discretionary efforts).

Survei yang pernah saya lakukan pada waktu saya bekerja di Hay Group bekerjasama dengan Majalah SWA, faktor yang signifikan berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan karyawan dalam menghasilkan kinerja tinggi (engaged performance) di antaranya aspek kepemimpinan, yang di dalamnya juga terkait dengan aspek komunikasi dan arahan dari pimpinan ke seluruh anggota organisasi atau unit kerja.

Survei lain yang dilakukan oleh salah satu consulting firm global juga menyatakan bahwa naik turunnya iklim kerja sebesar 70% dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, dan kemudian naik turunnya kinerja sebesar 30% dipengaruhi oleh iklim kerja. Jadi, jika mau memperbaiki kinerja 30% lebih tinggi, cukup dengan memperbaiki iklim kerja, dan gaya kepemimpinan (dengan catatan faktor-faktor lain dianggap tetap atau stabil).

Hal-hal itu semua menunjukkan bagaimana kritikalnya peran pemimpin di setiap lapisan organisasi dalam menentukan motivasi karyawan, melalui iklim kerja yang diciptakannya.

sumber : portalhr.com

Pola Pengembangan SDM yang Baik

Pertanyaan

Bapak Yodhia,
Saya ingin memperdalam tentang pengembangan SDM. Bagaimana tahapan-tahapannya, dan seperti apa pola pengembangannya? Itu saja. Terima kasih.

Faisal W.Sutrisno – Parafone Group, Manado

Jawaban

Pak Faisal,

Tahapan pengembangan SDM sebaiknya dimulai dari tahap pertama, yakni identifikasi kebutuhan pengembangan. Dalam tahapan ini, kita sejatinya hendak menggali proses pengembangan apa yang paling cocok bagi individu tertentu. Dalam proses ini kita melakukan asesmen mengenai strenghts dan areas for development dari tiap individu (karyawan). Asesmen dapat dilakukan dengan melalui pola assessment center atau juga melalui observasi dan evaluasi dari atasan masing-masing (cara ini lebih praktis dibanding harus menggunakan assessment center).

Dari hasil asesmen tersebut kita kemudian bisa merumuskan program pengembangan apa yang cocok bagi karyawan yang bersangkutan. Sebaiknya perumusan program pengembangan hasil asesmen ini tidak hanya didasarkan pada kelemahan karyawan, namun justru harus lebih bertumpu pada kekuatan yang dimiliki oleh karyawan tersebut (pendekatan semacam ini disebut sebagai strenght-based development) . Menurut riset, pendekatan semacam ini lebih efektif dibanding pendekatan yang bertumpu pada kelemahan individu.

Jenis program atau proses pengembangan yang disusun juga tidak mesti harus berupa training di kelas. Ada banyak alternatif program pengembangan lain seperti:
1. mentoring (karyawan yang dianggap senior dan memiliki keahlian khusus menjadi mentor bagi sejumlah karyawan lainnya)
2. project/special assignment (penugasan khusus untuk menambah job exposure)
3. job enrichmnet (memperkaya bobot pekerjaan)
4. On-the-job training.

Tahapan berikutnya adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan yang telah disusun. Dalam fase ini, setiap progres pelaksanaan program dimonitor efektivitasnya dan kemudian pada akhir program dievaluasi dampaknya terhadap peningkatan kinerja karyawan yang bersangkutan, dan juga pada kinerja bisnis.

Serangkaian tahapan di atas — mulai dari fase identifikasi, fase penyusunan program pengembangan dan fase monitoring/evaluasi — sebaiknya dibakukan dalam mekanisme yang sistematis dan tersandar. Sebaiknya disusun juga semacam buku panduan lengkap untuk melakukan serangkaian proses di atas, disertai tools yang diperlukan. Dengan demikian, setiap manajer atau karyawan paham akan apa yang mesti dilakukan.

Tentu saja, harus ada pengelola dari departemen SDM yang bertugas khusus untuk memastikan bahwa serangkaian proses di atas dapat dilakukan dengan benar dan tertib. Pola semacam inilah yang mesti dilakukan jika perusahaan Anda benar-benar ingin mendayagunakan potensi setiap SDM-nya secara optimal.

sumber : portalhr.com

Produktivitas Karyawan, Bagaimana Mengukurnya?

sebuah pertanyaan seperti judul di atas muncul dari seorang HRD,

“Saya HRD sebuah perusahaan industri makanan dan saat ini saya sedang membuat standar produktivitas tenaga kerja mulai dari job class sampai ke kapasitas ton yang dihasilkan. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan bila kita ingin mengukur produktivitas tersebut?”

Jawaban :

Terima kasih ibu atas pertanyaannya. Untuk mengukur produktivitas tenaga kerja, setidaknya terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan.

1. Menentukan Indikator Produktivitas

Yang pertama adalah mengidentifikasi indikator produktivitas yang relevan untuk masing-masing jenis jabatan/posisi. Proses identifikasi ini dapat dilakukan dengan cara merumuskan hasil apa yang diharapkan dari masing-masing posisi tersebut. Dari sini kemudian dapat ditentukan indikator produktivitas yang terukur, jelas dan relevan. Contoh konkret indikator produktivitas adalah sebagai berikut.

Untuk posisi di bagian produksi, maka indikatornya dapat berupa:
— jumlah produksi yang dihasilkan per shift
— persentase jumlah produk cacat dibanding total produk yang dihasilkan (produk yang cacat sesungguhnya juga merupakan faktor pengurang produktivitas sebab proses re-work untuk memperbaiki produk cacat sangat menyita waktu dan energi).

Untuk posisi di bagian maintenance, maka indikatornya dapat berupa: rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan mesin produksi

Untuk posisi di bagian warehouse/gudang, maka indikatornya dapat berupa:
— Jumlah barang (dalam ukuran ton) yang dapat dikeluarkan dari gudang per jam
— Jumlah barang (dalam ukuran ton) yang dapat dimasukkan ke dalam gudang per jam

Untuk posisi di bagian keuangan, maka indikatornya dapat berupa: rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap jenis laporan keuangan dan akuntansi

Untuk posisi di bagian penjualan, maka indikatornya dapat berupa:
— Jumlah penjualan (dalam rupiah) per salesman
— Jumlah kunjungan ke outlet penjualan per hari

2. Menentukan Standar Produktivitas

Setelah Anda dapat menentukan daftar indikator produktivitas yang relevan dan lengkap untuk beragam posisi dalam perusahaan Anda, maka langkah berikutnya menentukan standar produktivitas yang diharapkan. Misalnya, standar produksi per shift 1000 ton. Atau, standar rata-rata waktu untuk memperbaiki kerusakan mesin produksi 8 jam efektif. Standar ini bisa Anda peroleh dengan dua cara.

Pertama, membandingkan dengan standar rata-rata industri. Data standar rata-rata industri ini bisa Anda peroleh melalui asosiasi industri di mana perusahaan Anda berkiprah. Cara kedua, dengan melakukan observasi terhadap level produktivitas yang selama ini terjadi dalam perusahaan Anda. Dari observasi di lapangan ini Anda bisa mengestimasi berapa kira-kira standar produktivitas yang ideal.

Demikian jawaban atas pertanyaan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat.

sumber : portalhr.com